FUTURE FORCES FORUM (FFF) is a international platform for defence & security information exchange and for promotion of the allied countries and their partners’ objectives within national and global security. The project consists of a compilation of events and activities at a high political, military and expert level. All events are primarily focused on the presentation of current and future needs of the armed and security forces, state-of-the-art technologies and R&D programmes with interactions between all involved participants due to the interconnected topics.

The main events of Future Forces Forum are organised biennially in Prague with official support of the Czech Ministry of Defence, Chief of the General Staff, Ministry of the Interior, Ministry of Foreign Affairs, Prison Service, Customs Service, civil and military parts of the NATO HQ, European Defence Agency (EDA), and many other relevant national and international institutions, organisations and agencies.

The philosophy behind the FFF is in compliance with the principal objectives and actual core tasks of the Alliance and its Partners across the globe世界杯预选赛赛程表, namely the Connected Forces Initiative, Smart Defence, future potential crises and lessons learned from the latest operations.

Read the .

Opening Date:21/10/2020
Closing Date:23/10/2020
Country:Czechia
Location:Prague
Organizer:progress partners
Source URL:
Add to favorites

Related Procurements

Deadline: Apr 22, 2020
Předmětem plnění je výstavba obchvatu silnice I/38 obce Církvice. Nově budovaný obchvat je částečně veden v souběhu s železniční tratí v koridoru daném touto tratí a inženýrskými sítěmi VVTL plynovodu...
View more
Deadline: Apr 10, 2020
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce silnice III/2784 v úseku Výpřež Liberec, Horní Hanychov (SO 102) a dalších souvisejících stavebních objektů. V rámci rekonstrukce silnice ve směru od...
View more
Deadline: May 4, 2020
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést rekonstrukci operačních sálů vč. dodávky, instalace a uvedení do provozu požadovaných technologii spojených s konstrukci budovy, a...
View more